חדשות הקבוצה

"ארנונה פארק" - קבוצת רכישה יוקרתית

בשער הכניסה הדרומי לירושלים בפינת הרחובות לייב יפה-רבדים, דרך חברון ואשר וינר (בפרדסים של קיבוץ רמת רחל) נחנך פרויקט היוקרה "ארנונה פארק". בימים אלו, קבוצת סיון (בראשותה של עו"ד ויוה סיון) מחלוצי קבוצות הרכישה בירושלים מארגנים קבוצה חדשה לרכישת מגרש בלב שכונת ארנונה היוקרתית.


"ארנונה פארק" - קבוצת רכישה יוקרתית

בשער הכניסה הדרומי לירושלים בפינת הרחובות לייב יפה-רבדים, דרך חברון ואשר וינר (בפרדסים של קיבוץ רמת רחל) נחנך פרויקט היוקרה "ארנונה פארק". בימים אלו, קבוצת סיון (בראשותה של עו"ד ויוה סיון) מחלוצי קבוצות הרכישה בירושלים מארגנים קבוצה חדשה לרכישת מגרש בלב שכונת ארנונה היוקרתית.


"ארנונה פארק" - קבוצת רכישה יוקרתית

בשער הכניסה הדרומי לירושלים בפינת הרחובות לייב יפה-רבדים, דרך חברון ואשר וינר (בפרדסים של קיבוץ רמת רחל) נחנך פרויקט היוקרה "ארנונה פארק". בימים אלו, קבוצת סיון (בראשותה של עו"ד ויוה סיון) מחלוצי קבוצות הרכישה בירושלים מארגנים קבוצה חדשה לרכישת מגרש בלב שכונת ארנונה היוקרתית.


"ארנונה פארק" - קבוצת רכישה יוקרתית

בשער הכניסה הדרומי לירושלים בפינת הרחובות לייב יפה-רבדים, דרך חברון ואשר וינר (בפרדסים של קיבוץ רמת רחל) נחנך פרויקט היוקרה "ארנונה פארק". בימים אלו, קבוצת סיון (בראשותה של עו"ד ויוה סיון) מחלוצי קבוצות הרכישה בירושלים מארגנים קבוצה חדשה לרכישת מגרש בלב שכונת ארנונה היוקרתית.


"ארנונה פארק" - קבוצת רכישה יוקרתית

בשער הכניסה הדרומי לירושלים בפינת הרחובות לייב יפה-רבדים, דרך חברון ואשר וינר (בפרדסים של קיבוץ רמת רחל) נחנך פרויקט היוקרה "ארנונה פארק". בימים אלו, קבוצת סיון (בראשותה של עו"ד ויוה סיון) מחלוצי קבוצות הרכישה בירושלים מארגנים קבוצה חדשה לרכישת מגרש בלב שכונת ארנונה היוקרתית.


"ארנונה פארק" - קבוצת רכישה יוקרתית

בשער הכניסה הדרומי לירושלים בפינת הרחובות לייב יפה-רבדים, דרך חברון ואשר וינר (בפרדסים של קיבוץ רמת רחל) נחנך פרויקט היוקרה "ארנונה פארק". בימים אלו, קבוצת סיון (בראשותה של עו"ד ויוה סיון) מחלוצי קבוצות הרכישה בירושלים מארגנים קבוצה חדשה לרכישת מגרש בלב שכונת ארנונה היוקרתית.


"ארנונה פארק" - קבוצת רכישה יוקרתית

בשער הכניסה הדרומי לירושלים בפינת הרחובות לייב יפה-רבדים, דרך חברון ואשר וינר (בפרדסים של קיבוץ רמת רחל) נחנך פרויקט היוקרה "ארנונה פארק". בימים אלו, קבוצת סיון (בראשותה של עו"ד ויוה סיון) מחלוצי קבוצות הרכישה בירושלים מארגנים קבוצה חדשה לרכישת מגרש בלב שכונת ארנונה היוקרתית.


"ארנונה פארק" - קבוצת רכישה יוקרתית

בשער הכניסה הדרומי לירושלים בפינת הרחובות לייב יפה-רבדים, דרך חברון ואשר וינר (בפרדסים של קיבוץ רמת רחל) נחנך פרויקט היוקרה "ארנונה פארק". בימים אלו, קבוצת סיון (בראשותה של עו"ד ויוה סיון) מחלוצי קבוצות הרכישה בירושלים מארגנים קבוצה חדשה לרכישת מגרש בלב שכונת ארנונה היוקרתית.